Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24
 
Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

ОХОРОНА ПРАЦІ

Інформація

щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в комунальному закладі «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24»

 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності  в школі проводиться згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства»,  Кодексом  Цивільного захисту  України, Кодексом законів про працю України, наказом  МОН України від 26.12.2017 р. №1669 «Про затвердження Положення про організацію  роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», державними санітарними правилами  і нормами улаштування , утримання загальноосвітніх  закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 та погоджених листом  МОН України від 05.06.2001 р. №1/12-1459, наказом МОН України від 16.05.2019 №659 «Про затвердження

Положення  про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти  під час освітнього процесу», Положення  про по- рядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих  Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. №304, листами Міністерства освіти і науки України: від 26.04.2013 1/9-305 «Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  у навчально-виховному процесі; від 18.07.2013 р.№1/9-503 «Про використання інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов  організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу; від 02.12.2013 р. №1/9-853 «Про рекомендації щодо удосконалення організації навчально-тематичних екскурсій»; листом Міністерства освіти і науки України  від 16.06.2014 р. №1/9-319 «Про використання  методичних матеріалів  щодо організації  навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності»; від 27.06.2019 за № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019-2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей  та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок». Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 р. за №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням корона вірусної хвороби (COVID-19)», наказу відділу освіти і науки Нікопольської міської ради :

 • про організацію роботи в ЗЗСО, ЗДО та ПНЗ м. Нікополя щодо запобігання та протидію проявам боулінгу (цькуванню) у закладах освіти у 2020/2021 н.р. від 12.08.2020р. за №180;
 • про проведення в закладах загальної середньої освіти  м. Нікополя  місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» від 12.08.2020р. за №188;
 • про проведення в ЗЗСО м. Нікополя місячника пропаганди безпечного та ощадливого  використання газу у побуті від 28.09.2020р. за №211.

 

Плани:

 • План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму(наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • План заходів  з попередження дитячого травматизму (наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • Комплексний план основних заходів із безпечної життєдіяльності учнів (наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • План заходів щодо забезпечення пожежної безпеки  начального закладу(наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • План заходів щодо посилення протипожежного та техногенного захисту(наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • План заходів  щодо запобігання виробничого та побутового травматизму(наказ №73 від 20.08.2020р.);

 

Положення:

 • Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в КЗ «НСЗШ №24» (наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в КЗ «НСЗШ №24»
 • Положенн про проведення медичних оглядів працівників  КЗ «НСЗШ №24» (наказ №73 від 20.08.2020р.);             
 • Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ №73 від 20.08.2020р.);
 • Положення про службу охорони праці(наказ №147 від 28.08.2017р.);

 

Посвідчення про перевірку знань з охорони праці:

 • заступник директора з виховної роботи  Сотнікова Ірина Іванівна – відповідальна особа з охорони праці(протокол від 26.06.2019 р.  №8, посвідчення №510);
 • заступник директора з навчально-виховної роботи Смольянова Ольга Миколаївна (протокол від 26.06.2019 р.  №8, посвідчення №511).

 

Акти:

 • акт готовності  навчального закладу до нового навчального року від

 

Статут комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24», затверджений  Нікопольською міською радою 22.12.2017 р. №37-29/VII .

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчального закладу, затверджені загальними зборами трудового колективу комунального закладу «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24»(протокол №3 від 28.08.2017 року).

 

Відповідно до Законів України «Про охорну праці» та «Про колективні договори й угоди» між дирекцією школи й профспілковим комітетом, підписаний Колективний договір (протокол №2 від 28.03.2017 року). У наявності розділ з охорони праці та матеріали щодо його виконання у якому визначені обов’язки  сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також умови реалізації працівниками школи

своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці. Розроблені комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

 

Річний план роботи, затверджений на засіданні педагогічної ради (протокол №2 від 31.08.2020 року).В наявності  розділ з охорони праці та БЖД(щодо відповідності змісту та завданням організації навчально-виховного  процесу, законодавчим та іншим нормативним документам).

 

Посадові інструкції  з розділом охорони праці розроблені для працівників усіх посад. що зазначені у штатному розписі з їхніми  особистими підписами (наказ №55 від04.09.2017 року).

 

Накази:

 • про проведення заходів  щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму серед учнів ( наказ № 101 від 01.09.2020);
 • про заборону тютюнопаління у школі (наказ № 97 від 27.08.2020);             
 • про організацію охорони праці (наказ № 73 від 20.08.2020);
 • про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки (наказ № 89 від 25.08.2020);
 • про проведення місячника «Увага!Діти на дорозі!» (наказ № 101 від 01.09.2020);
 • про медичне обстеження працівників школи (наказ №116 від 07.09.2020);
 • про організацію чергування по школі у І семестрі 2020-2021 навчального року(наказ № 104 від 01.09.2020);
 • про призначення відповідальної особи за електрогосподарство у школі (наказ № 71 від 20.08.2020);

 

Акти:

 • акти-дозволи на проведення занять у навчальних кабінетах, спортивній залі КЗ «НСЗШ №24» від 14.08.2020 р.;
 • акт перевірки холодильного та технологічного обладнання КЗ «НСЗШ №24» від 14.08.2020 р.;
 • акт перевірки стану інженерних мереж водопостачання та водовідведення КЗ «НСЗШ №24» від 14.08.2020 р.;
 • протокол відбору проб питної води №15 від 10.08.2020р.
 • акт перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів комунально-побутових , житлових та громадських будинків №24/1/20 2020 р.
 • акт про сертифікацію та перезарядження вогнегасників від 17.08.2020 р.
 • акти загального технічного огляду будинків і споруджень навчального закладу від 14.08.2020 р.;
 • акт про дезінсекцію та дератизацію №1 від 02.04.2020 р.
 • акт ревізії електорообладнання КЗ «НСЗШ №24» від 14.08.2020 р.;
 • акт санітарно-технічного обстеження спортивних споруд та перевірки на надійність спортивного обладнання на спортивному майданчику  КЗ «НСЗШ №24» від 14.08.2020 р.;
 • акт огляду та перевірки баскетбольного майданчика КЗ «НСЗШ №24» від 14.08.2020 р.;
 • акт обстеження території КЗ «НСЗШ№24» до початку нового 2020/2021 навчального року на наявність колючих дерев, кущів, рослин з отруйними ягодами, грибів та покосу трави  від 14.08.2020 р.;

 

         Протоколи:

 • проведення досліджень освітленості робочого місця №21/1 від 04.08.2020 р.;
 • протокол вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування №160 від 02.11.2020 – технічний звіт ПП «Ампер-плюс» від 02.11.2020 р.;
 • протокол перевірки кабелів силової та освітлювальної мережі – технічний звіт ПП «Ампер – плюс» (протокол №61 від 02.11.2020 р.);
 • протокол засідань комісії з перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності (протокол №1, 2 від 17 травня 2019 року).

 

Договора :

- про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів №102 від 23.01.2020 р.;

- про технічне обслуговування і перезарядки первинних засобів пожежогасіння №38 від06.02.2020 р.;

- на послуги з розподілу води(водопостачання) за державні кошти №3183 03.01.2020 р.;

- на послуги відведення стічних вод (послуги каналізації) за державні кошти №3184 від 03.01.2020 р.;

 

Інструкції з охорони праці для працівників усіх посад, що зазагчені у штатному розписі і видів робіт, затверджені наказом від 25.08.2017 р.№134.

 

Інструкції з безпеки життєдіяльності, затверджені наказом №140 від 28.08.2017р.

Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений наказом № 134 від 25.08.2017 р.

Програми:

 • вступного інструктажу з охорони праці,затверджено наказом №134 від 25.08.2017 р.;
 • навчання працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі, затверджено наказом №147 від 28.08.2017 р.

 

Журнали:

-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці(розпочато 01.09.2017 р.);

-реєстрації інструктажів(первинний, повторний, позаплановий) з питань охорони праці(розпочато 31.08.2020 р.);

-реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у навчальному закладі(розпочато 10.10.2009року);

-реєстрації нещасних випадків , що сталися у навчальному закладі

з учнями школи ( розпочато 01.09.2017 р.);

-обліку нещасних випадків працівників на виробництві ( розпочато 01.09.2017 р.);

-обліку медичних оглядів та графік проходження медичних оглядів

( розпочато 01.10.2016 р.);

-контролю вивозу твердих побутових відходів  ( розпочато 01.09.2017 р.);

-реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки( розпочато 01.09.2017 р.);

- реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності під час проведення позаурочних заходів, екскурсій ( розпочато 01.09.2017 р.);

- реєстрації інструктажів з охорони праці з учнями в навчальних кабінетах та приміщеннях підвищеного ризику:фізики( розпочато 01.09.2017 р.); інформатики( розпочато 01.09.2014 р.); спортивному залі ( розпочато 01.09.2016 р.); комбінована майстерня ( розпочато 01.09.2017 р.);

 

Пожежна безпека:

Накази:

 • «Про створення  комісії з протипожежної безпеки» №23-г від 21.08.2020 р.;
 • «Про заходи щодо запобігання протипожежної безпеки та запобігання нещасних випадків» № 89 від 25.08.2020 р..
 • Інструкція  з пожежної безпеки для працівників закладу( затверджена наказом  №134/1 від 25.08.2017 року);
 • план  евакуації учасників навчально-виховного процесу( розташований на кожному поверсі школи, затверджений директором школи та погоджений Нікопольським МРВ ГУДНС України у Дніпропетровській області);
 • журнал реєстрації інструкцій і видачі з пожежної безпеки  ( розпочато 01.09.2017 р.);
 • куточок пожежної безпеки з розміщенням плакатів про заходи пожежної безпеки;
 • пам’ятка щодо першочергових дій персоналу у разі отримання інформації про загрозу вчинення терористичного акту.