Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 24
 
Ми раді вітати Вас на нашому сайті!

Порядок розгляду випадків булінгу

Відповідно до ст.26 Закону України «Про освіту» із доповненнями ст..2 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» керівник закладу :

 • - розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • - забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • - повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)
заяв про випадки булінгу (
цькування)

Реагування адміністрації на випадки булінгу (цькування) в школі здійснюється на таких принципах:

 1. законності;
 2. відкритості та прозорості;
 3. дотримання прав і свобод людини;
 4. поваги та неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування);
 5. конфіденційності;
 6. взаємодії та співпраці;
 7. невідкладного реагування;
 8. комплексного підходу;
 9. нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

Повідомлення, заява про випадки булінгу (цькування) подається на ім’я директора (дотримується конфіденційність).

Відповідно до такої заяви, директор школи видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор школи створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (Далі – Комісія) та скликає засідання. До складу такої комісії можуть входити педагогічні працівники (в тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор школи та інші заінтересовані особи. Якщо комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор школи зобов’язаний повідомити уповноважені підрозділи органів Національної Поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.

У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної Поліції України із заявою.

Практичний психолог та соціальний педагог у межах своїх посадових обов’язків:

 1. діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування);
 2. за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків або законних представників;
 3. розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
 4. забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).